Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                           M

Nad Niemnem - bohaterowieCharakterystyka rodziny Korczyńskich

Egzaminy na studia, matura, korepetycje on-line Mieszkańcy Korczyna należą do średniej szlachty. Głową rodziny jest Benedykt Korczyński. Jest to mężczyzna w średnim wieku, zmęczony nieustanną walką o utrzymanie rodowego majątku, represjami władz carskich po upadku powstania styczniowego oraz troskami życia codziennego. W młodości był idealistą, ukończył szkołę agronomiczną i po powrocie do domu chciał zająć się wdrażaniem nowoczesnych metod rolniczych, lecz szybko przekonał się, że ambitne plany są zupełnie nierealne i wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Przytłoczony mnożąc...

więcej

Charakterystyka Justyny Orzelskiej

Egzaminy na studia, matura, korepetycje on-line Justyna Orzelska jest jedną z głównych bohaterek powieści Elizy Orzeszkowej. Ma dwadzieścia kilka lat i od czternastego roku życia, kiedy to zmarła jej matka, mieszka wraz z ojcem u swego wuja – Benedykta Korczyńskiego. Jest wysoka, smukła i delikatna. Ma długie, czarne jak heban włosy, które splata w warkocz i owija wokół głowy, szare oczy o śmiałym spojrzeniu i purpurowe usta. Jest uosobieniem kobiecego piękna, zdrowia i siły. Na co dzień ubiera się skromnie, w proste i ciemne sukienki.

Justyna jest osobą o trudnej do jednoz...

więcejCharakterystyka Janka Bohatyrowicza

Egzaminy na studia, matura, korepetycje on-line Jan Bohatyrowicz jest jednym z głównych bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej: „Nad Niemnem”. Jest synem Jerzego, powstańca z roku 1863, który poległ w czasie walk narodowowyzwoleńczych. Po jego śmierci siedmioletnim wówczas Jankiem zaopiekował się stryj, Anzelm, który wychował go w poszanowaniu narodowej i rodowej tradycji.

Jan jest mężczyzną trzydziestoletnim, silnym, zdrowym, wysokim i przystojnym. Ma jasne, gęste, wypłowiałe włosy, błękitne oczy, bujne i krzaczaste wąsy, a jego cera jest spalona słońcem. Jest uosobien...

więcejCharakterystyka Zygmunta Korczyńskiego

Zygmunt Korczyński jest jedynym synem Andrzeja, najstarszego brata Benedykta, który poległ w czasie walk powstańczych. Po tragicznej śmierci ojca, jego wychowaniem zajęła się matka, zapewniając mu należyte wykształcenie i spełniając każdy jego kaprys. Pobierał nauki u najlepszych nauczycieli, a pani Andrzejowa utwierdziła go w przekonaniu, że jest wybrańcem losu i wyrasta ponad przeciętność. Przez wiele lat kształcił się za granicą i wrócił do rodowych Osowców, przywożąc młodziutką żonę, Klotyldę.

Zygmunt ma około trzydziestu lat, j...

więcejCharakterystyka pozostałych bohaterów Nad Niemnem

Egzaminy na studia, matura, korepetycje on-line Zamiarem Orzeszkowej było opisanie wszystkich warstw szlacheckich wsi nadniemeńskiej, podobnie jak zrobił to Mickiewicz w Panu Tadeuszu.

1. Arystokracja

Jest warstwą najbogatszą. Są to ludzie, którzy dziedziczą ogromny majątek, żyją w zbytkach i nie muszą pracować.

Teofil Różyc – właściciel ziem na Wołoszczyźnie, człowiek światowy, wątłej postury. Za granicą uzależnił się od morfiny. Człowiek próżny i elegant, trochę erotoman. Oświadcza się Justynie głównie dlatego, że zafascynowała go s...

więcejCharakterystyka Emilii Korczyńskiej

Emilia Korczyńska jest żoną Benedykta Korczyńskiego. Pochodzi z zamożnej rodziny. Ma około czterdziestu lat, lecz nie wygląda na swoje lata. Jest kobietą szczupłą, delikatną, o pięknej niegdyś twarzy, dużych, czarnych oczach i pąsowych ustach. Jej czarne włosy są zawsze starannie ułożone, a drobne dłonie wypielęgnowane. W sposobie bycia jest egzaltowana, powolna, wręcz flegmatyczna. Większość czasu spędza w bezruchu, obawiając się najmniejszego choćby wysiłku.

Emilia jest osobą niezadowoloną ze swego życia, znudzoną i r...

więcejNad Niemnem - studia, matura, korepetycje i konsultacje on-line

Matura z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies