Praca miernikiem wartości człowieka w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” - plan wypracowania - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Wyjaśnij, jakie znaczenie miała praca dla pozytywistów. Z jakimi hasłami programowymi wiązała się i jaki powinna mieć charakter?
2. W powieści Elizy Orzeszkowej: „Nad Niemnem” praca i stosunek do niej są miernikiem wartości bohaterów.
Rozwinięcie

I Bohaterowie pozytywni, znający prawdziwą wartość pracy:

1. Jan i Anzelm Bohatyrowiczowie:
a) krótka informacja o bohaterach.
b) Orzeszkowa wielokrotnie ukazuje Bohatyrowiczów przy pracy, podczas wypełniania codziennych obowiązków w gospodarstwie. Nie unikają wysiłku fizycznego, a wręcz przeciwnie – czerpią z niego radość, są zdrowi, silni, uśmiechnięci. Praca zapewnia im byt i daje poczucie godności osobistej, jest sensem ich życia.
c) Bohatyrowicze w pełni realizują postulat pracy utylitarnej – potrafią działać na rzecz wspólnoty, dzięki pracy integrują się z innymi ludźmi, chętnie okazują sobie wzajemną pomoc. Taka praca ma najwyższą wartość.

2. Benedykt Korczyński:
a) krótka informacja o bohaterze.
b) praca Korczyńskiego to ogromny wysiłek, skierowany przede wszystkim na utrzymanie rodowego majątku i uchronienie go przed definitywnym upadkiem. Benedykt jest człowiekiem zmęczonym trudem, narastającymi kłopotami, walką z represją zaborcy. Jest osamotniony w swych działaniach, nie ma wsparcia bliskich sobie ludzi. Często ma wrażenie, że jego praca jest bezcelowa.
c) dla Benedykta praca jest swoistym rodzajem służby ojczyźnie, aktem patriotycznym.
d) praca Benedykta Korczyńskiego nie jest pracą utylitarną, lecz nadrzędny cel, jakim kieruje się bohater, jest bardzo ważny.

3. Marta Korczyńska:
a) krótka informacja o bohaterce.
b) w młodości Marta odrzuciła miłość Anzelma Bohatyrowicza, bojąc się ciężkiej pracy w jego gospodarstwie. Czas pokazał, że nie uniknęła swego przeznaczenia – przyjęła na siebie obowiązki Emilii w prowadzeniu domu i skupiła się na pomocy Benedyktowi.
c) dla Marty praca stanowi sens życia, sprawia, że zgorzkniała kobieta czuje się potrzebna.

4. Justyna Orzelska:
a) krótka informacja o bohaterce.
b) przed poznaniem Janka Bohatyrowicza Justyna miała wrażenie, że jej życie jest bezcelowe i bezwartościowe. Nie akceptowała swej monotonnej egzystencji w Korczynie.
c) dzięki znajomości z Jankiem stopniowo uświadomiła sobie, jak ważną wartością w życiu człowieka jest praca. Nie wstydziła się stanąć w jednym szeregu z chłopami podczas żniw. Nauczyła się czerpać radość z wysiłku fizycznego. Zrozumiała, że praca daje jej satysfakcję, sprawia, że człowiek staje się użytecznym. W pracy odnalazła zadowolenie, poczucie spełnienia i upragnioną niezależność.

II Bohaterowie negatywni, wiodący próżniaczy tryb życia:

1. Emilia Korczyńska:
a) krótka informacja o bohaterce.
b) życie Emilii Korczyńskiej skupia się wokół zaspokajania swoich potrzeb i przyjemności. Kobieta nie stara się wypełniać obowiązków pani domu, całe dnie spędza, czytając książki. Unika wysiłku i rzadko opuszcza swój salon.
c) bezcelowa egzystencja i brak zajęcia sprawiają, że Emilia jest znudzona swoim życiem.

2. Zygmunt Korczyński:
a) krótka informacja o bohaterze.
b) Zygmunt jest typowym kosmopolitą, gardzącym swą narodową tożsamością, tym, co wiejskie i chłopskie. Życie za granicą sprawiło, że zatracił poczucie przynależności do ziemi rodowej. Nie potrafi zarządzać majątkiem, trwoni pieniądze na własne przyjemności i niespełnione marzenia o sławie malarza, unika pracy i dąży do sprzedania Osowców.

3. Teofil Różyc:
a) krótka informacja o bohaterze.
b) Teofil nie interesuje się losem odziedziczonego majątku, wydaje pieniądze na morfinę i romanse z kobietami. Brak jakiegokolwiek pożytecznego zajęcia czyni z niego człowieka cynicznego, bezwartościowego, wiodącego bezcelową egzystencję.

4. Praca w powieści Elizy Orzeszkowej jest jedną z kategorii hierarchizujących bohaterów. Ci, którzy cenią swoje obowiązki, potrafią być pożytecznymi, zyskują w oczach pisarki i czytelników i cieszą się ich sympatią. Z kolei bohaterowie, którzy wiodą próżniaczy tryb życia i nie wiedzą, jaką wartość w życiu człowieka ma praca, wzbudzają niechęć i są godni politowania.

Zakończenie
Praca w „Nad Niemnem” stanowi o człowieczeństwie, daje poczucie godności osobistej i nadaje sens życia bohaterom, którzy potrafią docenić jej wartość. Zastanów się, czy pracę można uznać za miernika wartości człowieka.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Kult pracy w „Nad Niemnem”
3  Motyw mogiły w „Nad Niemnem”Komentarze: Praca miernikiem wartości człowieka w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: