Rola przeszłości w życiu bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść poruszająca ważne kwestie dla zniewolonego wówczas narodu polskiego.

2. Akcja powieści rozgrywa się w dwóch czasach – teraźniejszym dla bohaterów dzieła oraz przeszłym, przenoszącym czytelnika poprzez retrospekcje w czas powstania styczniowego, które jest nadal żywe w pamięci tych, którzy je przeżyli, determinuje ich życie oraz życie młodszego pokolenia.

3. Równie ważnym czynnikiem, kształtującym życie mieszkańców zaścianka są dzieje Jana i Cecylii, mitycznych założycieli rodu Bohatyrowiczów.

Rozwinięcie
I. Wpływ przeszłości na życie starszego pokolenia:

1. Benedykt Korczyński:
a) podstawowe informacje o bohaterze.
b) przed wybuchem powstania popierał idee narodowowyzwoleńcze i równościowe, wierzył w możliwość przeprowadzenia reform rolniczych.
c) w czasie powstania stracił dwóch starszych braci: Andrzeja, który poległ w trakcie walk oraz Dominika, który po zesłaniu na Sybir, uległ procesowi rusyfikacji i na stałe osiadł w Rosji.
d) po powstaniu stara się za wszelką cenę utrzymać rodowy majątek, który upada w wyniku kolejnych represji zaborcy. Żyje w nieustannej trosce, jest osamotniony w swym trudzie, czasami ma wrażenie, że jego praca jest bezsensowna.
e) przytłoczony zmartwieniami i obowiązkami zapomniał o wartościach, w imię których walczyli jego bracia, o przyjaźni z Bohatyrowiczami. Z czasem popadł w konflikt z mieszkańcami zaścianka.
f) sporadycznie odwiedza Mogiłę, szukając tu ukojenia i otuchy.

2. Marta Korczyńska:
a) podstawowe informacje o bohaterce.
b) przed wybuchem powstania często odwiedzała zaścianek. Była zakochana ze wzajemnością w Anzelmie Bohatyrowiczu, wiązała z nim nadzieje na szczęśliwą przyszłość.
c) klęska powstania pogłębiła rozdźwięk między dworem a zaściankiem, uniemożliwiła realizację idei równościowych. Marta odrzuciła miłość ukochanego, obawiając się wstydu i ciężkiej pracy.
d) z biegiem lat stała się kobietą osamotnioną, rozgoryczoną i smutną. Żyje wspomnieniami o niespełnionej miłości, a sensem jej życia staje się praca, której tak bardzo się bała.

3. Anzelm Bohatyrowicz:
a) podstawowe informacje o bohaterze.
b) brał udział w walkach powstańczych, popierał równouprawnienie klas. Był świadkiem śmierci powstańców.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania
2  Tendencje pozytywistyczne w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania
3  Obraz powstania styczniowego w „Nad Niemnem”Komentarze
artykuł / utwór: Rola przeszłości w życiu bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania    Tagi: