Tendencje pozytywistyczne w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
5. Wartość ziemi ojczystej:
Orzeszkowa podkreśla wartość ziemi ojczystej, o którą należy szczególnie dbać ze względu na trudną sytuację narodu polskiego, oczekując na odzyskanie niepodległości. Ziemia ukazana jest jako idea ojczyzny, symbol trwałości narodu niezależnie od okoliczności politycznych. W jaki sposób przywiązanie do ziemi ojczystej u rodowej okazują Witold, Benedykt i Bohatyrowiczowie?

6. Etos pracy:
a) zdefiniuj pojęcie „etos pracy”.

b) praca w „Nad Niemnem” stanowi podstawowy miernik wartości człowieka, stanowi o jego godności, nadaje sens jego życiu i poczucie szczęścia. Dla Benedykta Korczyńskiego praca nierozerwalnie łączy się z umiłowaniem ziemi, uważa ją za sens swego życia i akt patriotyzmu. Marta Korczyńska – praca sprawia, że czuje się potrzebna, jest sensem jej egzystencji. Justyna Orzelska – w pracy odnajduje prawdziwą radość, dzięki niej jej życie staje się wartościowe. Jan i Anzelm Bohatyrowiczowie – praca daje im zadowolenie, poczucie godności i wolności, stanowi źródło utrzymania. Witold Korczyński – pracę postrzega jako obowiązek każdego obywatela wobec kraju.

Zakończenie
W powieści „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa poruszyła ważne idee pozytywistyczne, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Zastanów się, jakie znaczenie miały dla ówczesnych Polaków miały postulaty pisarki.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka pozostałych bohaterów Nad Niemnem
2  Kult pracy w „Nad Niemnem”
3  Rola przeszłości w życiu bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowaniaKomentarze
artykuł / utwór: Tendencje pozytywistyczne w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania    Tagi: