Konflikty pokoleń w Nad Niemnem, ideowa wymowa utworu - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Można mówić o dwóch rodzajach konfliktów w Nad Niemnem:

1. Konflikt na tle ekonomicznym między dworem w Korczynie a zaściankiem Bohatyrowiczów.
2. Spór toczący się między dwoma przedstawicielami rodu Korczyńskich – ojcem steranym i zgorzkniałym w coraz trudniejszej walce o utrzymanie ziemi, a synem – przedstawicielem “powracającej fali” entuzjazmu patriotycznego i społecznictwa.

Oba wątki mają optymistyczne zakończenie – dwór i zaścianek ponownie zbliżają się do siebie za sprawą miłości Jana i Justyny, a między ojcem a synem zostaje odnowiona więź duchowa.

Poprzez ukazanie drugiego konfliktu Orzeszkowa chciała z jednej strony pokazać niebezpieczeństwa jednostronnie pojętego organicznikowstwa (Witold) oraz dowartościować tradycje niepodległościowe romantyzmu (którego reprezentantem jest Benedykt, mimo że o dawnych wartościach zapomniał). Autorka chciała pokazać, że połączenie dobrych stron obu tych postaw jest możliwe i pożyteczne. Orzeszkowa w swojej powieści chciała także w sposób patetyczny wezwać do wierności wobec ziemi i przeszłości, apoteozuje bezkompromisową idealistyczną ofiarność, patriotyczne i demokratyczne dziedzictwo ideowe roku 1863 oraz kult pracy.Symbolem zgody i powrotu do tradycji solidaryzmu są dwie mogiły – grób Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańców.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka Zygmunta Korczyńskiego
2  „Nad Niemnem” a „Pan Tadeusz”
3  Charakterystyka Emilii KorczyńskiejKomentarze
artykuł / utwór: Konflikty pokoleń w Nad Niemnem, ideowa wymowa utworu    Tagi: